top of page

Vyšetření v těhotenství

V těhotenství můžete docházet na kontroly do poradny ke svému gynekologovi nebo se svěřit do péče komunitní porodní asistentky. Také můžete kombinovat péči obou zdravotníků. Porodní asistentka je vzdělaný vysokoškolský zdravotník plně kompetentní pečovat o fyziologicky probíhající graviditu, vést porod a také pečovat o novorozence a kojence. Může o Vás a Vaše miminko pečovat i v době šestinedělí. V případě jakýkoliv zdravotních problémů Vás předá do péče lékaře.


Většina žen si těhotenský test provede při vynechání menses. V případě pozitivního testu, a pokud nemáte obtíže, Vás objednají k lékaři za 6 až 8 týdnů od poslední menstruace. Lékař Vám provede první ultrazvukové vyšetření, při kterém již uvidíte těhotenství v děloze. Přimlouvám se za to, aby se ultrazvukové vyšetření nenadužívalo, protože jen za první trimestr mohou být provedeny tři, a zatím nebyly prokázány následky zahřívání tkání plodu při ultrazvuku. Myslet musíme také na to, že dítě při vyšetření vystavujeme vysoké hladině zvuku. Ultrazvuk by měl především sloužit k objasnění problémů.

Okolo 10. týdne těhotenství se provádí laboratorní a genetické testy z krve matky. Většina lékařů si znovu zkontroluje stáří gravidity. Další ultrazvuk se zaměřením na kontrolu stáří gravidity a genetické vyšetření Vás čeká v rozmezí 11. – 13. týdne. V této době Vám vystaví i těhotenskou průkazku, kterou noste stále při sobě jako další doklad. Porodní asistentka by Vás měla upozornit na nutnost registrace v pražských porodnicích, ta bývá okolo 14. týdne. Další ultrazvuk se zaměřením na kontrolu vývoje miminka se provádí v období 20. – 22. a 30. – 32. týdne těhotenství. Poslední kontrolní ultrazvuk vás čeká v 36. týdnu. Nicméně pokud jsou jakékoliv zdravotní potíže, lékař vždy zkontroluje miminko pomocí ultrazvuku.

V době od 24. – 28. týdne Vás lékař odešle na provedení testu na těhotenskou cukrovku OGTT (orální glukózový toleranční test). A mezi 27. a 32. týdnem budou provedeny další laboratorní testy z krve (krevní obraz, vyšetření HIV, HBsAg a protilátky proti syfilis pouze výběrově). Pokud máte faktor Rh negativní, lékař Vám nabídne od 28. týdne preventivní aplikaci imunoglobulinu ke snížení rizika tvorby protilátek proti plodu a vzniku hemolytické choroby. Po porodu miminka, pokud bude mít faktor Rh pozitivní, Vás ale injekce imunoglobulinu čeká opět a to nejpozději do 72 hodin. Mezi 35. – 37. týdnem Vám lékař provede stěr z pochvy ke zjištění přítomnosti streptokoka skupiny B. Pokud bude nález pozitivní je nutné jej před porodem léčit pomocí vaginálních čípků (důležitá prevence porodního zranění, díky infekci v pochvě je větší riziko). V porodnici Vám před porodem aplikují antibiotika přímo do žíly jako prevence streptokokové infekce u novorozence. Záznam srdeční akce plodu a děložní činnost neboli kardiotokografický záznam se provádí od 40. týdne v porodnici.

Při každé kontrole v poradně Vás gynekolog vyšetří pochvou (dle doporučení ČGPS je toto vyšetření na „zvážení lékaře“, ale myslím, že v praxi se vyšetřuje téměř každá těhotná), zjistí poslechem srdeční akci miminka, a měl by provést zevní vyšetření dělohy. Vždy Vám změří krevní tlak, provedou orientační vyšetření moče na přítomnost bílkoviny a cukru, zjištěna aktuální váha. Lékař se bude dotazovat na Vaše zdravotní potíže.

Toto vše jsou doporučené postupy České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP. Porodní asistentka nemůže předepisovat laboratorní vyšetření z krve a ultrazvuk, ale na vyšetření Vás odešle lékař nebo si lze vyšetření zaplatit. Při prvním setkání zjistí vaši anamnézu a zhodnotí, zda je vhodné, aby se o Vás starala. Určí termín porodu, vysvětlí Vám rozdíl v péči lékaře a porodní asistentkou a vysvětlí doporučená vyšetření v těhotenství. Vystaví Vám těhotenskou průkazku. Při každé poradně změří tlak krve, provede orientační vyšetření moči a zjistí aktuální hmotnost. Zevním vyšetřením a měřením bříška (dělohy) sleduje vývoj těhotenství, sleduje srdeční akci plodu a hodnotí jeho aktivitu. Zajímá se o Váš celkový zdravotní a psychický stav. Nakonec doporučí vyšetření. Vyšetření pochvou neprovádí z důvodu rizika zanesení infekce. V případě komplikací, zjištění patologie či jakékoliv nejasnosti Vás odešle k lékaři. Po celé těhotenství porodní asistentka podporuje rodinu, kontakt s miminkem, poskytuje informace o zdravém životním stylu v těhotenství. Připravuje Vás i Vaší rodinu k porodu, na kojení i šestinedělí. Pokud docházíte v těhotenství k lékaři, doporučuji objednat se na předporodní přípravu k porodní asistentce. Informace od ní Vám pomohou utřídit si Vaše požadavky a představy. V rámci předporodního kurzu v porodnici Vám samozřejmě také poskytnou potřebné informace o těhotenství, porodních dobách, šestinedělí, péči o miminko. Nicméně budete informována pouze o možnostech dané porodnice a to, jaké postupy v porodnici volí. Porodní asistentka vám sdělí i možné alternativní postupy.

Porodní asistentka i lékař Vás mohou sledovat až do termínu porodu, obvykle ale lékař odesílá do porodnice k dalšímu sledování v 36. týdnu. Do porodnice se budete muset dostavit po předchozím objednání k sepsání porodopisu.

Ať už si vyberete jakoukoliv formu péče, pamatujte, že jen Vy máte právo rozhodnout, jaká vyšetření podstoupíte.

コメント


Nejnovější příspěvky
Archiv
Hledání podle štítků
bottom of page